Pozvánka na Noc v Tělocvičně

Více informací najdete po rozkliknutí odkazu.

Basketbalové centrum mládeže Olomouc zve na

NOC V TĚLOCVIČNĚ jaro 2022

 

sobota 23. – neděle 24. dubna 2022, tělocvična ZŠ Stupkova, Tabulový vrch. Vchod zezadu od Kamel klubu. Sraz v sobotu v 15:00, ukončení v neděli v 11:30.

Formát malého sportovního tábora. Společná noc ve spacáku, odborně vedená cvičení mimo rozsah běžné školní TV. Náplní sportovních bloků jsou balanční a koordinační cvičení, rozvoj pohybových dovedností, ovládání míče, hry, soutěže a miniturnaj družstev.

Akce se mohou zúčastnit chlapci 1.-3.tříd ZŠ pohybových přípravek BCM. Přihlášení na email: zdenekrechtik@gmail.com. Napište, prosím, jméno + příjmení syna, rok narození, název školy a třídu. Vyplněné zdravotní prohlášení s podpisem zákonného zástupce předejte na srazu akce. Bez odevzdané přihlášky nemůžeme dítě přijmout. Vyhrazujeme si odmítnout dítě z kapacitních důvodů. Pořadí podle data došlých přihlášek.

Datum přihlášek a úhrada platby: 650,-Kč uhraďte laskavě do pátku 8. 4. 2022 na konto

2300518361/2010 , VS = 650; do poznámky jméno účastníka a jeho ZŠ. V ceně jsou pronájmy, strava, materiál a odměny trenérů. Po 16. 4. 2022 už platby nevracíme a přesouváme ve prospěch dalších dětských akcí pořádaných BCM.

Sobota 23. 4. 2022

15:00 sraz ve dvoře ZŠ Stupkova, přebírání dětí, kontrola vybavení (spacák + karimatka, věci osobní hygieny, ručník, věci na sportování + míč a láhev s pitím)

15:30-16:30 Sportovní blok 1                                   16:45-17:45 Sportovní blok 2

18:00   Dovednostní soutěže a ´malé hry´                 19:00 hygiena, večeře, promítání filmu

22:00 večerka

Neděle 24. 4. 2022

6:30 budíček, hygiena, snídaně                     8:00-9:30 Sportovní blok 3

9:30-11:15 Turnaj družstev                           11:30 zakončení, předání dětí rodičům

Rodiče po předání dětí na srazu nemají možnost vstupovat do prostoru sportovní haly. S výjimkou event. léků, či nutných potravinových doplňků nedávejte dětem, prosím, s sebou nic cenného, zvláště ne mobilní telefony ani jinou elektroniku. Další informace po přihlášení.

————————————————————————————————————–