Finále OŠL v plném lesku i v mimořádné době. Pochvala malým baskeťáčkům!

Nevěděli jsme, zda a kolik chlapců dojde, a přiznejme si, že jsme v polovině května na schůzi trenérů váhali, zda se vůbec do této akce máme pustit. Doprovázející okolnosti jsou všeobecně známé, a tak jsme debatovali a odhadovali, jak se co bude dál rozvolňovat, aby nebyl větší průšvih než sportovní smysl této akce…než ten nejmladší z nás trenérů (občas nejbláznivější) zvolal, „Finále uděláme. To pro ty děcka musí být!“ A bylo hotovo. 😉

O to více nás dojala téměř padesátka kluků ze všech spolupracujících zúčastněných ZŠ Čajkovského, Demlova, Heyrovského, Rožňavská, Řezníčkova a Stupkova v krásném počtu téměř 50 zanícených závodníků v největším sportovním stánku ve městě, Sportovní hale Univerzity Palackého, kde zároveň máme i ústředí Basketbalového centra mládeže (BCM).

Jakékoliv prognózy, či dokonce úvahy o tom, kdo koho porazí a podobné nesmysly šly naprosto stranou, jelikož celé odpoledne bylo, s malou nadsázkou, neformální oslavou znovuzrození pohybu a sportu dětí. Bodejť by se netěšily po tak dlouhé a zvláštní době! I proto bylo předem dohodnuto, že vedle utkání a nějakého toho „fechtování“ na kolbišti přijdou na řadu i vložené soutěže a výsledky odpravíme na vedlejší kolej. I proto platilo kamenné pravidlo sportovních soutěží v tomto věku – každý kluk musí domů přinést diplom, cenu a „kokino“. S tím kokinem to tedy (zase) nevyšlo, protože jak jsme (ne)čekali, šlo první do úst a domů ho, odhaduji, nepřineslo ani jedno dítě. 😊

První semifinále Demlovky proti Stupkově dopadlo podle očekávání pro dlouhodobého lídra soutěže z Lazců. Druhé SF si rovněž poměrně očekávaně přisvojil Heyrák. Rožňava docela silně doplněná borci z Čajkárny a Řezníčkovy se jala připravovat na zápas o 3.místo. Po utkáních přišly na pořad doplňkové dovednostní soutěže a řekl bych, že se při nich baskeťáčci vydováděli stejně, ne-li více než při utkáních.

Utkání sama byla jako každým rokem poplatná vzorku sportujících účastníků, kterými daná škola disponovala. V praxi to znamenalo, že škola s více, či aspoň pár zdatnějšími druháky měla navrch nad školou s převahou prvňáčků. Podobně bylo znatelné, u koho se v týmu vyskytuje více herně zkušenějších fotbalistů a hokejistů, kteří jsou v tomto věku prostě dál. Letos se silnější sportovní pospolitost nejvíce projevila u Demlovy, další rok to bude na jiné ZŠ.

ZŠ Rožňavská podporovaná zatím méně početnými závodníky ze ZŠ Čajkovského a Řezníčkovy po velké bitvě a vyrovnaném průběhu zdolala nakonec Stupkovu, za kterou letos hrálo nejvíce prvňáků. Finále připadlo zaslouženě ZŠ Demlova. Dravci typu Matesa Mich., Jeni Fal. a Fildy Živého spolu s již pěkně basketbalově vybavenými Tondou Sky., Míšou Ben. a Ondrou Kec. nenechali nikoho na pochybách, kdo letos bude dekorován vavřínovým věncem. Bez vynikajícího výkonu ZŠ Heyrovského na čele s Fildou Pozděchudým a neméně odvážnými Ričim Mus., Dominiky Dráb a Nez., Luke Slez., Vojtou Ške., Pavlem Jahodou a mladým Honzou Zie., by však hodnota finále samotného nedosáhla tak vysoko, jako tomu bylo zde.

Současní druháci se se soutěží a přípravkami loučí a mohou se dál setkávat ve společném týmu malých basketbalistů od září 2020. Poděkování za pomoc při organizaci Finále, a hlavně za celoroční péči o děti na svých ZŠ jde především trenérům jednotlivých týmů. Děkuji trenérům a asistentům BCM, studentům FTK UP a osobám blízkým, bez nichž by Finále ani celá sezóna OŠL nešly uskutečnit.

Všem školám v projektu, jejich spolupracujícím ředitelkám a ředitelům, zástupkyním a zástupcům, a jejich místně příslušným hýbajícím se dětem „čest a sláva“. Těšíme se na shledanou na dalších akcích pořádaných BCM Olomouc a ústy nesmrtelných the Beatles ze Seržanta Pepře, všechny chlapce, „we´d like to take you home with us“.

  1. místo ZŠ Demlova
  2. místo ZŠ Heyrovského
  3. místo ZŠ Rožňavská + Čajkovského a Řezníčkova
  4. místo ZŠ Stupkova

Kompletní fotogalerie na https://www.olomouckaskolniliga.cz/

Video na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=AEb99X8Xv2M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR232DmW15xRc7f6SYnuZYZuPKsjmmJVhgw03LFOA24Uc29hyxpO26znG20